Jautājumi domei

"     "

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Mēneša darba plāns

Mēneša darba plāns

 

DARBA PLĀNS 2017.GADA DECEMBRA MĒNESIM

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde:             14.12.2017. PLKST.14:00,                                                                                  29.12.2017. PLKST.10:00 

 

Daugavpils pilsētas domes tikšanās ar presi:     05.12.2017. PLKST. 10:00,

                                                                            19.12.2017. PLKST.10:00 

Daugavpils pilsētas komiteju sēdes:

Attīstības komitejas sēde:                                                     07.12.2017. PLKST. 9:00,     

                                                                                                21.12.2017. PLKST. 9:00

 

 Īpašuma komitejas sēde:                                                      07.12.2017. PLKST.10:00,                

                                                                                                21.12.2017. PLKST. 10:00

 

Izglītības un kultūras jautājumu                

 komitejas sēde:                                                                     07.12.2017. PLKST. 11:00,   

                                                                                                21.11.2017. PLKST. 11:00

           

Sociālo jautājumu komitejas sēde:                                       05.12.2017. PLKST. 13:00    

                                                                                                19.12.2017. PLKST  13:00

 

Finanšu komitejas sēde:                                                        07.12.2017. PLKST. 14:00,   

                                                                                                21.12.2017. PLKST. 14:00

 

Mājokļu komitejas sēde:                                                       07.12.2017. PLKST. 15:00,   

                                                                                                21.12.2017. PLKST. 15:00

 

Pilsētas saimniecības komitejas sēde:                                   07.12.2017. PLKST. 16:00,   

                                                                                                21.12.2017. PLKST. 16:00

 

 

DAUGAVPILS DOMES DEPUTĀTU IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI:

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS RIHARDS EIGIMS

 

04.12.2017.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 01.12.2017.g./

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 1. VIETNIEKS IGORS PRELATOVS

11.12.2017.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 08.12.2017.g./

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS AIVARS ZDANOVSKIS

18.12.2017.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 15.12.2017.g./