Jautājumi domei

"Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?"

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Mēneša darba plāns

Mēneša darba plāns

 

DOMES SĒDES:       11.05.2017. PLKST.14:00,                                 

                            25.05.2017. PLKST.14:00

 

Komiteju sēdes:

FINANŠU KOMITEJA:                           03.05.2017. PLKST. 12:00,      

                                                     18.05.2017. PLKST.14:00

 

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA:      03.05.2017. PLKST.13:00,       

                                                 18.05.2017. PLKST.15:00

 

IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJA:

                                                            03.05.2017. PLKST.11:30,       

                                                            18.05.2017. PLKST.13:00

MĀJOKĻU KOMITEJA:            

                                                                  16.05.2017. PLKST.11:00, 

                                                                  30.05.2017. PLKST.11:00  

 

ĪPAŠUMU KOMITEJA:

                                                                  16.05.2017. PLKST.10:30, 

                                                                  30.05.2017. PLKST.10:30  

 

PRESES KONFERENCE:           08.05.2017. PLKST.9:15,         

                                           22.05.2017. PLKST.9.30,

 

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA:

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS J.LĀČPLĒSIS

08.05.2017.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 28.04.2017./

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA PIRMAIS VIETNIEKS J.DUKŠINSKIS

15.05.2017.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 12.05.2017./

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS P.DZALBE

22.05.2017.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 19.05.2017./