Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas?    "

Uzdod jautājumu!
Sākums | VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņojumi

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņojumi

2017.gada 15.septembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi (jaunā redakcijā).

 

  • AS „Latvijas maiznieks” pamatkapitāls - 895 629,50 euro.
  • Akciju skaits – 25 229.
  • Vienas akcijas nominālvērtība – 35,50 euro
  • Valsts kapitāla daļa AS „Latvijas maiznieks” – 1 002 akcijas jeb 3,97% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
  • Vienas pārdodamās akcijas cena – 249,33 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 249 828,66 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – 1 gads.
  • Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi ir AS „Latvijas maiznieks” akcionāriem.
  • Ja akcionāri nepiesakās izmantot pirmpirkuma tiesības, nepiesakās uz visu Akciju paketi vai neparaksta akciju pirkuma līgumus par visu 1 002 Akciju paketes akciju pirkšanu, VAS „Privatizācijas aģentūra” izsludinās Akciju paketes izsoli, kurā apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai varēs iesniegt jebkura ieinteresētā persona.
  • Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS „Privatizācijas aģentūra” mājaslapā www.pa.gov.lv   un VAS „Privatizācijas aģentūra” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Tālrunis uzziņām 67021314.

________________________________________

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus Nr.2 un Nr.3 Drujas ielā 38, Daugavpilī, un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9020 7840/21880 domājamās daļas – sākumcena EUR 2.00, nodrošinājums EUR 0.20, izsole 09.11.2017. plkst. 13-00, pieteikšanās līdz 26.10.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

----------------------------------------

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

15.08.2017. noslēgts zemesgabala 2.Preču iela 10J, Daugavpilī, kadastra Nr.05000091025, 2148/3006 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs A.Možeiko, pirkuma cena 8799,23 EUR 

-----------------------------------

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu

Nr.10 Imperatora ielā 9, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4092 – sākumcena EUR 2700.00, nodrošinājums EUR 270.00, izsole 13.10.2017. plkst.14-30, pieteikšanās līdz 28.09.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.