Jautājumi domei

"Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?"

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Konkursi uz vakantajām vietām

Konkursi uz vakantajām vietām

AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā vilces apakšstacijas elektronisko iekārtu remonta elektromontieri.

Prasības pretendentiem:

-         vismaz vidējā izglītība elektrotehniskajā jomā;

-         elektrošības apliecība “C” grupa;

-         valsts valodas prasmes apliecība B1;

-         darba pieredze augstsprieguma iekārtu apkalpošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī  vai elektroniski info@dsatiksme.lv

Darba samaksa stundas tarifa likme –  EUR 2.72 – 3.02

 

Tālrunis uzziņām 65433632

--------------------------------

AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā uz nenoteiktu laiku  juriskonsultu.

Prasības pretendentiem:

-         profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;

-         ne mazāk par 2 gadiem darba pieredze juriskonsulta amatā (pieredze darbā ar Eiropas projektiem un iepirkumu jomā);

-         labas iemaņas darbā ar datoru; (Word, Excel, PowerPoint), izmantot

interneta iespējas un datu bāzes;

-         valsts valodas prasme – augstākā (C2 līmenis);

-         spēja strādāt dinamiskā un aktīvā vidē, labas komunikācijas prasmes.

 Galvenie amata pienākumi:

1. Veikt uzņēmuma ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisko analīzi.

2. Veikt lēmumu projektu izskatīšanu, nepieciešamības gadījumā, sniedzot atzinumu par to atbilstību/neatbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Kontrolēt lēmumu, līgumu, koplīguma, rīkojumu un citu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, lēmumus, noteikumus, nolikumus, instrukcijas u.c. juridiska rakstura dokumentus.

5. Kārtot uzņēmuma tiesiskos jautājumus, iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs, uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt uzņēmumu tiesā.

6. Piedalīties Eiropas projektu realizēšanas darbā.

7. Piedalīties Iepirkumu komisijas darbā, konsultēt uzņēmuma darbiniekus par iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem.

8. Sagatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumu.

9. Vadīt uzņēmumā informatīvo darbu likumdošanas un normatīvo aktu jautājumos, darot zināmu uzņēmuma darbiniekiem par to atcelšanu vai grozīšanu.

Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī  vai elektroniski info@dsatiksme.lv līdz  2017.gada 19.maijam.

Amatalga  - EUR 740.