Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Konkursi uz vakantajām vietām

Konkursi uz vakantajām vietām

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Klientu apkalpošanas speciālistu (profesijas kods: 4222 07)

darbam Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā (DCKIC), Nikolaja ielā 5.

Darba pamatpienākumi:

-          sniegt ar tūrismu saistītu informāciju par Daugavpils pilsētu un Daugavpils cietoksni DCKIC apmeklētājiem latviešu, krievu vai angļu valodā;

-          plānot un organizēt pasākumus Daugavpils cietoksnī;

-          vadīt ekskursijas pa Daugavpils cietoksni latviešu, krievu un angļu valodā;

-          veikt suvenīru tirdzniecību un sniegt Aģentūras apstiprinātos maksas pakalpojumus;

-          veikt Daugavpils cietokšņa vēstures un kultūrvēsturisko vērtību izpēti,

-          plānot un veidot Daugavpils cietoksnim veltītas izstādes un ekspozīcijas;

-          veikt DCKIC apmeklētāju uzskaiti un anketēšanu;

-          veidot jaunus tūrisma piedāvājumus Daugavpils cietoksnī.

Prasības:

-          vidējās pakāpes profesionālā vai augstākā izglītība tūrisma, vēstures vai humanitāro zinātņu jomā;

-          vismaz 1 gada darba pieredze tūrisma informācijas centrā vai klientu apkalpošanas jomā;

-          valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);

-          labas krievu un angļu valodas zināšanas;

-          MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;

-          prasme strādāt gan komandā, gan individuāli un patstāvīgi organizēt savu darbu;

-          labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

-          pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte;

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

-          pieredze darbā tūrisma informācijas centrā;

-          pieredze ekskursiju vadīšanā un darbā ar tūristiem;

-          pieredze pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Piedāvājam:

-          interesantu, dinamisku un kreatīvu darbu draudzīgā kolektīvā;

-          profesionālās pilnveidošanās iespējas;

-          atalgojumu EUR 688,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Klientu apkalpošanas speciālists”, sūtīt līdz 2018. gada 5. oktobrim (ieskaitot) uz e-pastu agentura@daugavpils.lv  vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515, 25640999.

___________________________________


Daugavpils pilsētas dome aicina darbā BŪVINSPEKTORU

 

Prasības pretendentam:

 • vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā, arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” Noslēguma jautājumu 20. vai 21.punktam;
 • Atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” 4.punktam;
 • prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas (krievu                     val.) zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • izpratne par valsts pārvaldes principiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt būvniecības kontroli atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
 • pārbaudīt būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības savas kompetences ietvaros.
 • kontrolēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 • pieņemt lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un attiecīgās jomas pārzināšana;
 • pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas būvniecības jomā.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 28.septembrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci.

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā PILSĒTAS GALVENO MĀKSLINIEKU

 

Prasības pretendentam:

 • vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība vizuālās mākslās vai dizaina jomā;
 • vispusīgas zināšanas, kas nodrošina profesionālu pienākumu izpildi;
 • valodu zināšanas: 3.līmeņa A pakāpes valsts valodas zināšanas, un vismaz vienas svešvalodas zināšanas.
 • vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā praktiskā pieredze mākslas jomā;
 • prasme strādāt ar datora programmām: Adobe (Photoshop, Illustrator), CorelDraw, Microsoft Office, AutoCad un līdzīgām programmām;
 • izpratne par valsts pārvaldes principiem un darbību;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt vides vizuālās noformēšanas prasību ievērošanu Daugavpils pilsētas teritorijā;
 •  sagatavo priekšlikumus un atzinumus, ievērojot Daugavpils pilsētas teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību, un mūsdienu pilsētvides veidošanas prasības;
 • sagatavo priekšlikumus pilsētas vizuālajam noformējumam un pilsētā notiekošo svētku noformējumam, atbilstoši vides vizuālās noformēšanas prasībām un mūsdienīgas pilsētvides veidošanas vajadzībām;
 • izskatīt krāsu, materiālu un dažādu labiekārtojuma elementu, mazo arhitektūras formu pielietojumu būvprojektos un ēku fasāžu un būvju krāsu pases.
 • izskatīt mākslas darbu, skulptūru, ciļņu, sienas gleznojumu, mākslas instalāciju skices un to novietojumu publiskās vietās;
 • koordinēt vizuālās mākslas procesus, piedalīties izstāžu, plenēru, konkursu un citu pilsētas mākslas aktivitāšu organizēšanā;
 • izskatīt valsts un pašvaldības organizēto svētku un pasākumu vizuālās noformēšanas koncepciju;
 • pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas un norādījumus pilsētvides veidošanas un saglabāšanas jomā.
 • plānot un organizēt Pilsētvides nodaļas ikdienas darbu, nodrošināt un kontrolēt nodaļas noteikto uzdevumu izpildi.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 28.septembrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci.Amata kandidātu atlase uz vakanto Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktora amatu pagarināta līdz 12. septembra plkst. 17.00

Amata pamatpienākumi

Amata pamatpienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, Daugavpils pilsētas domes lēmumu un rīkojumu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk- Izglītības pārvalde) rīkojumu un metodisko ieteikumu, iestādes nolikuma ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt Izglītības pārvaldei iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt iestādi un tās darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu darba pašvērtējuma procesu iestādē, paaugstināt savu profesionālo kompetenci;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodotā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā.

 

 Nepieciešamā izglītība un pamatprasmes

 

Obligātās prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta izglītības programma pedagoģijā; pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2.pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Fakultatīvās prasības:

 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām.

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu- Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktora amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 12.septembrim plkst. 17.00. Ja pretendents neiesniedz pieteikumu norādītajā termiņā, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam. Pieteikumus reģistrē Daugavpils pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstule (satur arī informāciju, par iesniegto dokumentu atgriešanu/neatgriešanu gadījumā, ja kandidatūra netiek virzīta apstiprināšanai pilsētas domē);
 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei- C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);
 • redzējums par izglītības iestādes attīstības iespējām tuvākajiem 5 gadiem.

___