Jautājumi domei

"Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?"

Uzdod jautājumu!
Jautājums domei

Jautājums domei

Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?

Pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā:

- Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuri nepārtraukti, pēdējo desmit gadu laikā  ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuri īrē vai lieto tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kas vecākas par deviņiem gadiem, ja tās ir maznodrošinātas personas, kuras ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ;

 

- kā arī  vientuļai personai ar 1.grupas invaliditāti, ja:

 personai dzīvesvieta nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā;

 personai īpašumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma;

 personas ienākumi mēnesī nepārsniedz Latvijā noteikto divu mēnešu vidējo bruto darba samaksu.