Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas?    "

Uzdod jautājumu!
Jautājums domei

Jautājums domei

Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas?

                Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Saistošiem noteikumiem Nr.12 (24.03.2016.) “Par ielu tirdzniecību Daugavpilī” 10.punktu ar pašaudzētiem ziediem un savvaļas ogām var tirgot tikai pašvaldībai iekārtotās pastāvīgajās tirdzniecības vietās:

  1. Ciolkovska ielā 4;
  2. Smilšu ielā 98 A;
  3. 18.novembra un Valkas ielu krustojumā;
  4. 18.novembra ielā pie ieejas Komunālajos kapos – pašaudzētie ziedi.

Lai veikt Ielu tirdzniecību minētās vietās ir jāsaņem rakstiska Atļauja DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldē”. Darām Jums zināmu, ka pie iesnieguma nepieciešams pievienot Zemesgrāmatas kopiju vai tām līdzīgu dokumentu.

Par papildinformāciju lūdzu griezties DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldē” 113.kabinētā (pēc adrese Saules iela 5 A), vai telefoniski 65476320