“Daugavpils pilsētas viedais ielu apgaismojums“
Reģistrēties
19.01.2021

“Daugavpils pilsētas viedais ielu apgaismojums“

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība vēlas noskaidrot komersantu interesi par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību Daugavpils pilsētas industriālajās teritorijās, piedaloties projektā kā sadarbības partnerim.

Projektu plānots sagatavot ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam
6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku"  ietvaros.

Ar detalizētāku informāciju par atlasi var iepazīties CFLA tīmekļvietnē https://www.cfla.gov.lv/lv/6-1-1-3

Lūdzam komersantus, kuriem būtu interese attīstīt uzņēmējdarbības infrastruktūru, atsaukties un aizpildīt anketu līdz 26.01.2024.

Reģistrēties
Reģistrēto dalībnieku skaits:
152 / 120
Līdz notikumam atlikušas
1242
Dienas

PROGRAMMA

Mērķis: Paaugstināt iedzīvotāju zināšanas un izpratni par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”, Nr. EKII-3/26 ietvaros uzstādīto viedo ielu apgaismojuma sistēmu, apgaismes ķermeņu un sistēmas izbūves nepieciešamību un tās ieguvumiem, demonstrējot uzstādītas tehnoloģijas darbību.

 

 

Dalībnieki: LR pašvaldību iestāžu darbinieki, vietējie iedzīvotāji, jebkurš interesents.

 

Norises laiks: 2021.gada 19.janvārī Daugavpilī, plkst. 10:00

 

Darba valoda: Latviešu.

 

Pasākuma  temati: 

-Par uzstādīto viedo pilsētvides tehnoloģiju un apgaismes ķermeņu funkcijām.

-Viedo sistēmu ieviešana pilsētvides publiskajā ielu apgaismojumā.

-Modernizētās sistēmas darbības paraugdemonstrējums.

-Latvijas un pasaules pieredze par viedām pilsētvides tehnoloģijām un apgaismes ķermeņiem

 

 

Laiks
Lektori
Tēma
10:00 – 10:20
HelēnaTrošimova, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecakā eksperte projektu jautājumos.
Ielu apgaismojuma modernizācija EKII projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā” ietvaros. 
10:20 – 11:00
Jevgēnijs Lipinskis, SIA „VIZULO Solutions” projektu vadītājs
Par uzstādīto viedo pilsētvides tehnoloģiju un apgaismes ķermeņu funkcijām.
11:00 – 11:30
Krišjānis Vīdušs, SIA “Lucidus“ SMART nodaļas vadītājs
Viedo sistēmu ieviešana pilsētvides publiskajā ielu apgaismojumā.
11:30 – 12:20
Jevgēnijs Džeriņš, SIA „Citintelly” tehniskais direktors
Modernizētās sistēmas darbības paraugdemonstrējums.
12:20 – 13:00
Jautājumi un diskusijas

Reģistrācija

19.01.2021

Pieteikties