Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.07.2019, 10:44

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība
2019.gada 18.jūlijā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

1. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamo daļu paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
2. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.
3. Par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.___ “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.

Ziņotājs: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.