Jautājumi domei

"Kad uzbūvēs autostāvvietu pie Bērnu veselības centra? Aigars Krūmiņš"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra »

Kultūra »

Kultūrai ir svarīga nozīme cilvēka personības veidošanās procesā –  tā  bagātina prātu un ir vitāli nepieciešama izdzīvošanai un labsajūtai, dod spēku un enerģiju ikdienas darbos un arī ticību nākotnei.

Viens no nozīmīgākajiem kultūras centriem Latvijā ir Daugavpils pilsēta, kur ikvienam daugavpilietim un pilsētas viesim tiek piedāvāts plašs, daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras pasākumu klāsts ar vietējo, citu pašvaldību un ārvalstu mākslinieku līdzdalību.

Pilsētas kultūras dzīves nodrošināšanā piedalās vairākas pašvaldības iestādes. Lielākās no tām ir: Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Latviešu kultūras centrs, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Krievu kultūras centrs, Kultūras pils, Baltkrievu kultūras centrs, Poļu kultūras centrs, Latgales Centrālā bibliotēka u.c. Visus pasākumus ar lielu interesi apmeklē ne tikai Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, bet arī tūristi un viesi.

2016.gadā Daugavpilī notiek virkne dažādu kultūras pasākumu: gan starptautiska mēroga festivāli, gan valsts un pilsētas mēroga pasākumi, kuros piedalās pilsētas iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības, pašvaldības un valsts organizācijas. Pasākumu norisēs aktīvi iesaistās arī pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kas kopumā ir vairāk nekā 40.

 

Lielākie kultūras pasākumi Daugavpilī 2016. gadā:

 • Starptautiskais tautas deju sadancis. Pirmo reizi Daugavpilī tika rīkotas Starptautiskais tautas deju sadancis, kura mērķis bija popularizēt tradicionālo latviešu un cittautu deju, attīstīt, pilnveidot un kopt deju kolektīvu tradīcijas, nodrošināt deju kolektīvu darbības nepārtrauktību, kā arī, lai veicinātu mazākumtautību kolektīvu iekļaušanos kopējā tautas tradīciju izkopšanā, nostiprināšanā un nodošanā tālākām paaudzēm. Sadancis notika februāra mēnesī un tajā piedalījās 9 dažādu tautību deju kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, kuri piedalījās gan koncertos, gan latviešu, baltkrievu un krievu dejas meistarklasēs. Nākotnē ir plānots šo pasākumu attīstīt par vienu no Daugavpils festivāliem.

 

 • XI Daugavpils Starptautiskais folkloras festivāls šoreiz aizritēja Ūsiņa zīmē. Festivālā piedalījās 30 kolektīvi no Latvijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Krievijas un Īrijas, kas dažādos koncertos un danču vakaros sniedza ieskatu savā tradicionālajā kultūrā. Paralēli koncertiem festivāla dalībniekiem un apmeklētājiem bija iespēja piedalīties vargana  spēles meistarklasē un tradicionālās dziedāšanas meistarklasēs, Ūsiņa zīmes izgatavošanā,  pantāga gatavošanā un izgaršošanā, vērot zirgu dancināšanu utt.

 

 • Starptautiskais estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss, kurā tika noteikti uzvarētāji dažādās vecuma grupās, kas tālāk pārstāvēja Latviju XXV Starptautiskajā mākslu festivālā “Slāvu bazārs Vitebskā – 2016” (Baltkrievija). Bērnu grupā tā bija Melisa Kovaļova, savukārt pieaugušo grupā - Jānis Lemežis. Konkursantu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija. Konkurss tika rīkots sadarbībā ar Starptautiskā mākslu festivāla “Slāvu bazārs Vitebskā” (Baltkrievija) direkciju.
 • Daugavpils pilsētas svētki „Daugavpils ir ģimene”. Svētki sākās ar koncertiem un pasākumiem pilsētas mikrorajonos: Grīvā, Jaunajā Forštadtē, Ruģeļos, Ķīmiķu mikrorajonā un Cietoksnī. Svētku laikā varēja izbaudīt dažādu kolektīvu uzstāšanos, koncertus, avio šovu, svētku salūtu, piedalīties radošajās darbnīcās utt. Vienības laukumā pilsētas svētku apmeklētājus priecēja grupas „ASTRO’N’OUT”, „Elpa”, „Mielavs un „Pārcēlāji”” un grupa „SPLEAN”, savukārt svētku pēdējā dienā, svētdien, norisinājās Sporta diena, ko noslēdza Allas Duhovas deju teātra „TODES” uzstāšanās.

 

 • Latvijas kultūru festivāls ”Pynu, pynu sītu”. Jūlija mēnesī Daugavpilī un visā Latgales reģionā norisinājās Latvijas pirmais kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu” (Pinu, pinu sietu), kura mērķis bija popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma (t.sk. mazākumtautību) izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā. Festivālā piedalījās 1400 dalībnieki no 92 (no tiem 52 mazākumtautību) tradicionālās kultūras mākslinieciskajiem kolektīviem, kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas.  Festivāla laikā notika vairāki koncerti, meistarklases, dalībnieku gājiens, darbojās muzikālais tramvajs un amatnieku teltis u.c. Festivāls noslēdzās ar koncertiem Preiļos, Riebiņos, Viļānos, Maltā, Malnavā, Līvānos, Ludzā, Gaigalavā, Kārsavā u.c.
 • V Starptautiskais Mūzikas un Mākslas festivāls „Daugavpils ReStArt 2016”. Festivālu atklāj Rīgas ielas svētki, kuru laikā ar dažādiem ielu koncertiem, akcijām, darbnīcām, izstādēm u.c. aktivitātēm ikvienam ir iespēja iepazīt Rīgas ielu arī neikdienišķā redzējumā. Festivāla „ReStArt” turpinājumā veselu mēnesi norisinās aptuveni 30 dažādi mūzikas un mākslas pasākumi, kas noslēdzas ar jau par tradīciju kļuvušu Latgales koru sadziedāšanos Vienības nama koncertzālē.
 • X Starptautiskais bērnu un jauniešu cirka festivāls „Parad Alle”. Festivāla mērķis ir popularizēt cirka mākslu un aktualizēt tās nozīmīgumu kultūras jomā, kā arī paaugstināt cirka mākslas lomu augošās paaudzes audzināšanā. Festivāls ir iekļauts starptautisko cirka festivālu sarakstā un guvis atzinību Eiropā.

Nozīmīgākie valsts un pilsētas mēroga pasākumi 2016.gadā Daugavpilī:

 • Pilsētas svētki “Plašā Masļeņica”;
 • Solomona Mihoelsa diena 2016 Daugavpilī, kas tika veltīta izcilā aktiera, režisora, pedagoga un sabiedriskā darbinieka S.Mihoelsa daiļradei;
 • Mākslas dienas Daugavpilī;
 • Dzejas dienas;
 • Lieldienu pasākums;
 • Līgo svētki Daugavpilī;
 • Slāvu kultūras dienas Daugavpilī;
 • Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 26.gadadienas svinības Daugavpilī;
 • Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības ar lāpu gājienu;
 • Pilsētas svētku egles iedegšana, Otro Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas svētku pasākumi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------